دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

آغاز نکرد..
ساعت ٤:۱٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
هیچوقت فکر نمیکردم به جرم عاشقی اینگونه مجازات شوم دیگر کسی به سراغم نخواهد آمد قلبم شتابان میزتد شمارش معکوس برای انفجار در سینه ام و من تنهایی خود را در آغوش میکشم.. تنها مانده ام....
زل زدم ، خیره شدم ، پلک زدم ، محو شدم
یک نفر عشق مرا در دلش آغاز نکرد...