بعضــی دردها مثــل چایــی میــمونن
با گــذشت زمان سـرد میشن
ولی تلخیـش از بین نمیره