دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو کیستی - همایون شجریان
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٠ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 تو کیستی که من اینگونه بی تو بی تابم
شب از هجوم خیالت نمی برد خوابم
تو کیستی که من از موج هر تبسم تو
بسان قایق سر گشته روی گردابم
من از کجا سر راه تو آمدم ناگاه
چه کرد با دل من آن نگاه شیرین آه
تو دوردست امیدی و پای من خسته است
چراغ چشم تو سبز است و راه من بسته است
تو آرزوی بلندی و دست من کوتاه
مدام پیش نگاهی مدام پیش نگاه
چه آرزوی محالی است زیست با تو
مرا همین بگذارند یک سخن با تو