دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دردناک
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
نمی دانی چه دردناک است!
کسی که دیروز تو را عزیز دلش می خواند،
امروز تو را چون ناشناسترین غریبه ها صدا بزند
و تو هرگز ندانی چرا؟!