دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دمش گرم
ساعت ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

دَمــَــش گـــَــرم ...

بـــاران را مــےگـــویـــــَــم...

بـــه شـــانـــہ امـ زد وگــُـفــــت :


خــَـســتـــہ شُــــدے ...

امــــروز را تــُــو اســـتـــراحــَـت کـــُـن...

مـَــن بـــه جــــایـــَـت مـــے بـــارَم...!!!