دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو لیلی نیستی
ساعت ۱:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

تو لیلی نیستی
من اما
مجنون حرف هات می شوم
دیوانه ی دست هات
مبهوت خنده هات

گل قشنگم!
شیرین نیستی
ولی من
صخره های شب را
آنقدر می تراشم
تا خورشیدم طلوع کند
و تو
در آغوشم بخندی...