دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دوست داشتنت
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دوست داشتنت ،
هــوس نیست . . . کـه بــاشـد و نبــاشـد !
نفــس اسـت . . .
تا بـــــــاشم . . .
تـــــــا باشـــــــی . . .