دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

بعد از مرگم
ساعت ٤:۳٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
بعد از مُردنم سرم را جدا کنید

بگذارید روی شانه ام .

شانه ای که سر می خواست
سری که شانه می خواست

هر دو را برسانید به آرزوشان...