دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دلم میگه دلگیرم
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

دلم میگه دلگیرم

وقتی فکر می کنم حق بهش می دم

نه خونواده نه عشقی

پ از سیگارای بابا کش میری

می کنم خالی پر

روشن دود

چه توهمی

اگه اشتباه نکنم توش فحشم بود

خار و مادر

چرا نمیکنه هیچکی ما رو باور