دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

خیالت
ساعت ٥:٠٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

ما را بجز خیالت، فکری دگر نباشد
در هیچ سر خیالی، زین خوبتر نباشد