پشت این حرف های ملال آور
یک خاطره بیشتر نیست
من لا به لای این سطرهای تکراری
هزار حرف نگفته دارم
که همه خلاصه میشود در همین چهاردیواری
و نقش خاک خورده ات را که بر آن
کشیده ام با قلم موی خیال
و سایه روشن دود سیگار
من حرف هایم همیشه تکراری است
شما گوش نکن...من با خودم حرف می زنم....