دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

چشم به راهت هستم
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
چشم به راهت هستم تا .
من کنار پنجره سکوت ، چشم به راهت هستم تا تو برگردی
خسته و بی پناه گوشه این اتاق تاریک در میان جرقه ای روشن از اشک نشسته ام
لحظه ها بدون تو برای من دردناکند ، می دانم که از تو دورم و اما تو در بند بند وجودم جای داری .
کاش می دانستی روزگاری هرم نفس هایم بودی !!!