دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

وقتی نفهمی ...
ساعت ۱٠:۱٠ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
وقتی نفهمی کی سیگارت را روشن کردی و کی کشیدی و کی خاموشش کردی یعنی یک جای کار می لنگد بدجــــور...