دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کــــافــــیـــســــت
ساعت ٤:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
یـــک گــــوشـــه یِ دنـــــج. . .یــک نـــقـــطــه. . .یـــک عــــآلــــمــــه بُــغـــض. . .یـــک دُنـــیــا حــرف...یـــک دلِ شِکــَســتــــه وبــــــی نــهــــایـــــت خــــاطــــره . . .
کــــافــــیـــســــت بــــرای جــــوان مــــرگ شُــــدن. . . .