دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

راهم
ساعت ٢:٤۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
تنهایی تو
هرچه باشد
بیشتر از دیوانگی های من نیست
درست در لحظه ای که می خواهم بیایم
سیگاری روشن می کنم
و از همه چیز برمی گردم
و هنگامی که می خواهم برگردم
راهم را باز به سوی تو کج می کنم

حافظ ایمانی