گاهی نیاز داری به یه آغوش بی منت که تو رو فقط و فقط واسه خودت بخواد.که وقتی تو اوج تنهایی هستی باچشماش بهت بگه:
هستم تاته تهــــــــش...