دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

دعای عشق
ساعت ٢:٤٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
دعــــای بـــاران چــــرا ؟

دعــــای عشـــــــق بــخـــوان !

ایـــن روزهــا دلـــها تشــنه تــرند تـــا زمیــــن ،
خـــدایــــــــا.....

کمــــی عشـــــــق ببــــار