دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تو برو
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
مطمئن باش برو

ضربه ات کاری بود

دل من سخت شکست
و چه زشت

بر من و سادگی ام خندیدی

به من و عشقی پاک که پر از یاد تو بود

و به یک قلب یتیم

که خیالم می گفت

تا ابد مال توبود

تو برو...

برو تا راحت تر

تکه های دل خود را آرام سر هم

بند زنم...

توبرو....