آدم باید یه " تو " داشته باشه که هر وقت از همه چی خسته و نا امید بود بهش بگه :

مهم اینه که تو هستی ... بیخیال ِ دنیا ...