عشق:فقط عزیزم و دوستت دارم نیست......

عشق اینه.....

تو هر شرایطی باهاش باشی....حتی اگه نفهمه......

همیشه عاشقت میمونم.....