دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

عشق آدم رو داغ می کنه
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
عشق آدم رو داغ می کنه
دوست داشتن. آدم رو پخته میکنه
هر داغی یه روز سرد میشه
هیچ پخته ای روزی خام نمی شه