دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

چقـــدر بــایــــــد بگـــــذرد
ساعت ۱:٠٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
چقـــدر بــایــــــد بگـــــذرد
 
تـــــا مــــن در مـــرور خـــاطــراتـــم،
 
وقتــــی از کنـــار "تــو" رد میشــوم
 
تنـــــم نلـــرزد، بغضــــم نگیــــرد...!!