دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

کودک دل
ساعت ۱:٠٢ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
کودک ِدلم بلای جانم شده است
دیگر تو را در هر لحظه اش بهانه می گیرد
لطفن بیا و خودت پاسخش را بده...