دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

من سکوت می کنم
ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
من سکــوت می کنــم . . .
بــه احتـرام آن همــه "حــرف " . . .
کـه در دلــم مـُــــرد . . .
و تو شادمان آواز می خوانی که حرف "حرف" توست. . .