دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

قبل از اینکه ....
ساعت ۳:٢٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۱ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
قبل از اینکه به کسی که میدونی با احساس و ساده بگی:
دوستت دارم
قبل از اینکه بهش محبت کنی
قبل از اینکه به خودت عادتش بدی
قبل از اینکه تنش رو به بغل بکشی
قبل از اینکه احساسش رو بیدار کنی
قبل از اینکه تنهاییش رو پُر کنی
قبل از اینکه عاشقش کنی
خوب فکرات و بکن
با دلت یکی باش
از حرفت مطمئن باش
یه کم ........
شاید با همین حرف تو همین رفتار تو نوری ته دلش روشن شه
که خاموش کردنش به بهای خاموش شدنش باشه . :(