دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

تلـــخ تـــرین قسمـــت...
ساعت ٥:٠٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

تلـــخ تـــرین قسمـــت...
اونجـــاســت کـــه...
آدم بــه خـــودش میگـــه...
چـــی فکـــر می کــردم...!
چــــی شــــد...!