دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

در
ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
در باز شد
در بسته شد
اول فکر کردم تو آمدی
به خودم که آمدم
دیدم خودم بودم
که از حال این خانه رفته ام

حافظ ایمانی