دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

غمگینم
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
غــ مــ گــــ یـــــ نــــــ ـم
مرهم تویی اینبار سیگار را نمی گویم
آغوشت آرامم میکند
فارغ از هر چیز
به آغوشش نیاز دارم
خ دال الف
جسم .... کالبد ... زنجیر
دلم پرواز میخواهد . . . .

#خاکستر