دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

باید ترک کنم
ساعت ۳:٤۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٤ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
شبیه کسی شده ام که پشت دود سیگارش

با خود میگوید...

باید ترک کنم!
سیگار را

خانه را

زندگی را...

و باز پکی دیگر میزند...!!!