از خاطرم نمیری و
تنها نمیزاری منو
همراه لحظه های من
میشینی میبندی راهمو

این لحظه های زندگی از غصه پیرم میکنه
هر لحظه بی تو بودنو داره نصیبم میکنه
امید این زندگی دوباره ته کشیده
مسیر رویاهامو به بیراهه کشیده
امید این زندگی نا امیده
بعد تو چشمام خواب خوش ندیده
بهتره از دلم خبر بگیری چون داره دوریت

جونمو میگیره

یکی ازش بخواد برگرده پیشم نبودش خواب و از چشام میگیره
حسابی دلم از دنیا گرفتست  بزار فاصله بینمون بمیره
امید این زندگی دوباره  ته کشیده
مسیر رویاهامو به بیراهه کشیده
امید این زندگی نا امیده

بعد چشمام خواب خوش ندیده
بهتره از دلم خبر بگیری

چون داره دوریت جونمو میگیره