دلم واسه اول دبستان تنگ شده که وقتی تنها یه گوشه حیاط مدرسه وایسادی

یه نفر میاد و بهت میگه: میای با هم دوست شیم