دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

شب را دوست دارم
ساعت ۱۱:٢٦ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
شب را دوستـــ ــ ـ دارم …!

چرا که در تاریکـــ ـی .. چهره ها مشخــــــ ـص نیست !!

و هر لحظــــــــ ـه ...
این امیـــــ ـد ... در درونــــــ ــم ریشه می زند …..

که آمده ای ...

ولی من ندیده ام!