دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

محبوب عجیبیست
ساعت ۱۱:٢٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٥ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
مـحـبـوبِ عجیبـی‌ست «سیگار»؛
هنگامی که آغاز می‌شود
تـو تمــام می‌شوی،
هنگامی که تمام می‌شود
تـو آغاز می‌شوی...
و زندگی فاصله‌ی کوتاهِ بین‌ ِ «نـخ»‌هاست!