دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

بدترین دلتنگی
ساعت ٤:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

 بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نمی رسی
(گابریل گارسیا مارکز)