دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

گذر زمان
ساعت ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
توی ایـن چـنـد سال عمـرم یه چـیز خـوب فهمیـدم
گـذر زمـان هیچ چیز حـل نمیکنه . . .

ماســت مالـی میکـنه !