دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

لطفاً وقتی می آیی
ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
لطفاً وقتی می آیی ؛
در را پشت سرت ببند
و همۀ پنجره ها را هم ،
نمی خواهم غیر از دکمه هایت چیزی باز بماند

حافظ ایمانے