دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

شاید
ساعت ۱٢:۳٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
شاید در همین آغاز
در همین لبخند شیطنت آمیز
شاید تا لیوان آبی را پرکنی
مرا نیم خیز و نشسته ببینی
بر اسبی که در خیالت می دوانی ...

حافظ ایمانی