دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

درمـــــــانـــی نیـــست . . .
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
 درمـــــــانـــی نیـــست . . . هـــــمدردی نســـیت
دیـــگر نـــایی بــرای فـــریاد دردهـــایم نــــیست . . .
بـــــــاید ســـــــــــکوت کــــــــــــرد
بگـــذار ایـــن بغــض مـرا خــــــــفه . . .