میدونستی همه زندگیم هستی

 میدونستی من بی تو خرابم

چرا رفتی از زندگیم عشقم

نگفتی بی تو غرق عذابم

بی تو مثل مرگه زندگی کردن

دیگه دلی نیست واسه عاشقی کردن

واسه من دیگه هیچ راهی نمونده

تموم فصلا ساکت و سردن

اگه میشه برگرد دارم میمیرممممممممممم