دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

حسرت
ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
حَســـــــــــ ــــــرَت،
یعنـــی خواستــــ ــنِ تــــو
کــــه داشتــــن نـِمــ ــی شــــــود