دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

رفتی؟!
ساعت ٢:٠۱ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
رفتی ؟ بی خداحافظی؟ فکر دلم نبودی که بی تو عذاب میکشد؟

فکر من نبودی که بی تو زندگی برایم جهنم می شود؟

مگر یادت نیست حرفهای روز آشنایی مان را؟

مگر قول ندادی همیشه با من بمانی و مرا تنها نگذاری؟

تو که اینک مرا تنها گذاشتی ، تو که بر روی قلبم پا گذاشتی