دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

اتمام عاقلی
ساعت ٢:٥۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

این بار  من که خوانده ام رمز تو در ستاره ها

راز نهان من بگو با من تمام ماجرا

رویای صادقی در جان عاشقی

لیلای کاملی اتمام عاقلییییییییییییییییی

تا آستان کویت من پا نهاده بودم

دستم به حلقه در دل با تو داده بودم

دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدیییییییییییییییییییییییییگریه