دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

سلام آخر - احسان خواجه امیری
ساعت ٥:٠۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: سلام آخر ، احسان ، خواجه امیری ، متن

سلام ای غروب غریبانه دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ  ای شعر شبهای روشن
خداحافظ  ای شعر شبهای روشن
خداحافظ  ای قصه عاشقانه
خدا حافظ  ای آبی روشن عشق
خداحافظ  ای عطر شعر شبانه
خداحافظ  ای همنشین همیشه
خداحافظ  ای داغ بر دل نشسته
تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دلهای خسته
تو را میسپارم به مینای مهتاب
تو را میسپارم به دامان دریا
اگر شب نشینم اگر شب شکسته
تو را میسپارم به رویای فردا
به شب میسپارم تو را تا نسوزد
به دل میسپارم تو را تا نمیرد
اگر چشمه واژه از غم نخشکد
اگر روزگار این صدا را نگیرد
خداحافظ ای برگ و بار دل من
خدا حافظ ای سایه سار همیشه
اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم
خداحافظ ای نوبهار همیشه