دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

مدتیست
ساعت ٦:٤٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

مدتیــــست دلم شکســــته از همان جای قبلـی … !
کاش میشد آخر اسمــت نقطه گذاشتتا دیگر شــــروع نشوی … !
کاش میشـــــــد فریاد بزنم : “ پایــــــان
دلم خیـــــــلی گرفته اســـت…
اینجا نمیتـــــوان به کسی نزدیـــــــک شـــــــد…
آدمهـــا از دور دوست داشتــــنی ترنــــد…