توی دنیا دو تا نابینا می‌شناسم،

 

یکی تو که هیچ موقع عشقم رو ندیدی،

 

یکی من که کسی رو جز تو ندیدم...