ای که هر لحظه قرار دل بی قرارمی

به تو فکر میکنم و حس میکنم کنارمی

گاهی وقتا که دلم میگیره از تنهایی هام

به تو فکر میکنم و میخوام سراغ تو بیام