دل نوشته های من

تو چند تا خاطره با من هنوزم مشترک هستی

برگرد !!!
ساعت ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۳٠ آبان ۱۳٩۱  کلمات کلیدی:
برگرد!!!یادت راجاگذاشتی!!........
نمیخواهم عمری به این امیدباشم که برای بردنش برمیگردی!!!