یه وقتایی که دلتنگم

یه روزایی که دلگیرم

یکم آغوش تو باشه

چقد آروم میگیرم

می خوام سرگرم دنیا شم

شاید یادم بره دردم