به من حق بده بی تو داغون بشم

بدون تو همبغض بارون بشم

تو لیلای این قصه ای پس چرا

به من حق نمی دی که مجنون بشم