چقدر خوبه که تو هستی , چقدر خوبه تو رو دارم

چقدر خوبه که از چشمات , می تونم شعر بردارم......

تو که دلواپسم میشی , همه دلواپسیم میره

شاید این واسه تو زوده یا شاید واسه من دیره.......

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

یاد این آهنگ بخیر

یادته ناراحت